In de fysiotherapie wordt gebruik gemaakt van Low Level Lasertherapie.
Lasertherapie is het gebruik van laserlicht over aandoeningen en laesies om genezing te bevorderen.
Het laserlicht dringt het behandelend weefsel binnen en wordt geabsorbeerd door de cellen. In de cel wordt het licht omgezet tot chemische energie, in de vorm van ATP (adenosine-tri-phosphate).
Deze verhoogde ATP in de cel, leidt tot cel stimulatie. Op deze manier kunnen cellen gestimuleerd worden die verschillende functies hebben binnen het genezingsproces van bijvoorbeeld een wond of een peesontsteking.

Tijdens het genezingsproces spreken we over verschillende fases:

• Ontstekingsfase
• Proliferatiefase
• Organisatiefase

Tijdens de ontstekingsfase helpt de laser om de specifieke cellen te activeren die nodig zijn voor het reparatieproces. Hierbij denken we vooral aan de activatie van de macrofagen en fibroblasten ten behoeve van het wondherstel. Verder stimuleert het laserlicht het vasculaire – en lymfestelsel zodat de bloedsomloop en de lymfecirculatie op de plaats van het aangedane weefsel zo optimaal mogelijk zijn, om afvalstoffen af te voeren en bouwstoffen toe te voeren.

Tijdens de proliferatiefase vindt de infiltratie van de fibroblasten plaats en wordt er een netwerk van kleine bloedvaatjes gevormd. Dit betekent de overgang van alarmering en activering naar herstel.
Verder wordt het wondgebied verkleind, doordat de wondranden naar elkaar toe worden getrokken. De fibroblasten vormen nieuw bindweefsel dat de wond overbrugt. De sterkte van dit pasgevormde littekenweefsel is nog niet erg groot. Laser stimuleert de vorming van een litteken, maar tegelijkertijd voorkomt lasertherapie het ontstaan van verklevingen van het litteken met de onderliggende weefsels. Met behulp van lasertherapie wordt er een mooi, strak maar tegelijkertijd soepel litteken gevormd.

De organisatiefase kan enkele maanden tot jaren in beslag nemen. In deze fase wordt de treksterkte van het litteken aangepast aan de mechanische eisen die op het weefsel van toepassing zijn. Met andere woorden; de belastbaarheid van het weefsel wordt vergroot, zodat het normaal gebruikt kan worden.

Lasertherapie in de praktijk:

Lasertherapie kan onder andere worden gebruikt bij de behandeling van de volgende aandoeningen:

Wondgenezing 
• Postoperatieve wonden
• Snijwonden
• Wonden op lichaamsdelen die slecht genezen, bijvoorbeeld als gevolg van veel beweging (rond de kogel etc)
• Mok
Met behulp van lasertherapie wordt het genezingsproces versneld. Verder wordt onder invloed van laserlicht een zo’n klein en soepel mogelijk litteken gevormd.

Peesblessures
Een peesblessure geneest hetzelfde als een wond. Tijdens een peesblessure is er ook sprake van een overbelasting die letsel als gevolg heeft. Dit letsel kan variëren van een aantal gescheurde peesvezels tot een complete scheur van de gehele pees. Ook tijdens de genezing van deze blessure vinden de drie fases van wondgenezing plaats. Pezen hebben van nature een lage doorbloeding en lasertherapie kan het natuurlijke genezingsproces ondersteunen.

Spierblessures
• Spierscheurtjes
• Pijnlijke plekken in de spier (triggerpoints)
• Kneuzingen
• Spierpijn

Zwellingen
• Stalbenen
• Plaatselijke zwelling als gevolg van een ontsteking/kneuzing

Pijnbestrijding
Laserlicht vermindert de activiteit van de zenuwvezels die pijninformatie naar de hersenen stuurt.